Provozovatel eshopu na stránkách www.osobnitrenerbrno.eu:

Natálie Danielová, Lipová 902, Bystřice nad Pernštejnem 593 01
IČO:
08323992

Email: DanielovaNatalie@seznam.cz

Poučení o odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je možné ve lhůtě 14 dnů od vzniku smlouvy, pakliže v této lhůtě nebyla zakoupená služba využita či započata pakliže daná služba je rozložena do více dnů z podstaty dané služby a to v obou případech na žádost zákazníka, čímž se vzdává možnosti odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní. K odstoupení lze využít formulář dostupný na adrese http://www.osobnitrenerbrno.eu/pdf/odstoupeni-od-smlouvy.pdf. Tento formulář či jiný dle tohoto vzoru je možné odeslat fyzicky na adresu provozovatele či sken tohoto formuláře odeslat na email provozovatele a to DanielovaNatalie@seznam.cz. Ve všech případech formulář musí být řádně podepsán a vyplněn jinak nebude platný.